A tudatállapotok változása

A jóga gyakorlása, gyakorlás az életre. A jógában elért siker az életben elérendő siker pillére. A jóga segít majd felfedezned azokat az adottságaidat, amelyek gyermekkorod óta feltáratlanok maradtak -a béke, a harmónia, a nevetés és a szeretet csodálatos képességét. A jóga tanítása alapján a tudatállapotok 5 szintjét különböztetjük meg. Az ember, mielőtt a jóga ösvényére lépne, általában zavaros és tompa 1. (múdhá) tudatállapotban él. Az életét pillanatnyi érdekek vezérlik, rabja a vágyai által meghatározott énségének és önösségének és így tettei következtében végtelen szenvedést és fájdalmakat kell elviselnie Az elme kifelé fordultsága miatt a legalapvetőbb belső önismerettel nem rendelkezvén, újra és újra elbotlik sorsa által állított különböző akadályokban. Ugyanakkor ebben a rendezetlen tudatállapotban jelenik meg a kiút keresésének az igénye, és ebben a zavaros állapotban kell az embernek döntenie az élete felett: a megismerés útjára lép-e, vagy kiengedi kezéből a sorsát és átadja magát a létörvény erőinek.

Ha az ember választása a tudásra esik és észreveszi zavaros és tompa állapotát, akkor már egy magasabb tudatállapotból látja önmagát és a létet. Ezt az állapotot hányt-vetett 2. (ksipta) állapotnak nevezi a jóga mert ekkor a tudat csapongó és szétszórt természetű. Ez már egy világosabb és tisztább állapot, ez vezet el a jóga gyakorlásához és a következő szintű tudatállapothoz a meghaladás 3. (viksipta) állapothoz tartozik.

A negyedik tudatállapot az 4. egyhegyűség 4.(ekágra) állapot, s ez a tudat folyam irányítottságát és teljes kontrollját jelenti.

A végső a tudat ötödik szintje az a tudatállapot amikor a folyamatok uraltak 5.(niruddha) Ez az uralt tudatfolyamatot és a legmagasabb tudatállapot megvalósítását jelentik.