"A jóga a teljessé válás folyamata" (Mahatma Gandhi)

JÓGA


A jóga szó szanszkrit eredetű, amely India és a Himalája ősi szent nyelve volt. A Judzs szóból eredeztethető, jelentése, összeköt, egyesít

A több mint ötezer éves múltra visszanyúló Indus-völgyi civilizációban gyökeredző VÉDÁK tartalmazzák a megvilágosodott bölcsek költői felismeréseit az univerzum eredetéről és az élet kialakulásáról. A VÉDÁK az örök bölcsesség kifejeződései, a jóga pedig a védikus tudomány gyakorlati aspektusa. A jóga olyan módszer, amelynek révén az emberi lények közvetlenül hozzáférhetnek az élet bölcsességéhez. A jóga gyakorlati módszer az emberben rejlő erők felélesztésére. Legmélyét tekintve a jóga egyesülést jelent, test, elme és lélek egyesülését, ego és szellem egyesülését, világi és isteni egyesülését.

A jóga az összes tudatállapotot: az elme, az érzékek, az érzelmek, az ösztönök és a személyiség minden szintjének teljes újraegyesítését jelenti.A jóga a teljessé válás folyamata. (Mahatma Gandhi)

A jóga különböző rendszerei csak kiindulási pontjukban különböznek egymástól, de a lényege és célja valamennyinek ugyanaz: A TÖKÉLETES ÖNISMERET, amely feltétlen önfegyelemmel érhető el. A jógák tehát elsősorban önfegyelemre tanítanak, de van jóga, amelynek az értelem fegyelmezése az útja, van amelyik az érzelmek fölötti uralommal kezdi, van, amelynek kiindulási pontja a test és így tovább, a tanítvány hajlamai és képességei szerint. A különböző utak szerint különböznek a a jógák elnevezései is. A jógában általánosan elfogadott, hogy sok út vezet a megvilágosodáshoz, de valójában hat fő út létezik. Bhakti-jóga, gjána-jóga, karma-jóga, kundalini-jóga, rádzsa-jóga, Srí Vidjá. 


A jóga-táplálkozás

Azzá válsz amit eszel

Az olyan ember számára, aki a jóga által szeretné az életét tudatossá és rendezetté tenni, annak a nap minden időszakában, a felkeléstől a lefekvésig, minden cselekvésre ki kell terjesztenie az önfigyelést és az energiák kontrollját. Minden cselekvésünk befolyásolja testi és tudati folyamatainkat: bármit is csinálunk, azzal befolyást gyakorolunk a testet és tudatot alkotó energiák közötti viszonyára. Egyszerűen fogalmazva: a cselekedeteink által vagyunk azok, akik, és olyanok, amilyenek. Az evési, ivási, pihenési és cselekvési szokásaink nagymértékben meghatározzák létünket, s ez jó, mert ezek változtatásával súlyos betegségeket vagy problémákat tudunk megoldani. A test mindig jelzi, ha olyan életmódot folytatunk, ami által felborul az energiák egyensúlya, ezért minden jelre figyelnünk kell, amit a testünk közvetít, meg kell vizsgálnunk az életvitelünket, táplálkozásunkat, szokásainkat.

Folytatom még....

Jógaterápia

A régi időkben a jóga hasonlatos volt a mai jógaterápiához. Mester-Tanítvány kapcsolat volt. Nem volt csoportos foglalkozás, testre szabott terápiaként működött. A jóga önmagában nem egy gyógyító rendszer, mert a legfőbb gyógyító erő Te magad vagy!

Külső és belső konfliktusaink, problémáink, nehézségeink és örömeink vagyis életünk minden pillanatának milyensége attól függ, hogy milyen tudati vagy ahogy a minden napjainkban nevezzük, milyen lelki állapotban vagyunk. A keleti gondolkodás szerint a külső körülmények, a léthelyzetek is a tudatállapotainkból fakadnak, gondolatainkkal és tetteinkkel mi magunk alakítjuk ki a külső feltételeket, nem is vagyunk tudatában, hogy milyen nagy hatalom a bennünk rejlő teremtőerő.!

A jógaterápia célja az egészség és az egyensúly helyreállítása:

-személyre szabott gyakorlatok

-szoros kapcsolat

-folyamatos visszacsatolás

-rövid és távlati célok kitűzése

-rendszeresség


A problémák gyökere mentális szinten van. Az elme nem az agyi folyamatok terméke, hanem épp fordítva.

Ha pl. esszenciális magas vérnyomással élsz, a probléma gyökere a tudatalatti elvárásokban van, és ennek kapcsán kialakított viselkedésben és életvitelben.

A jógaterápiánál arra törekszünk, hogy

  • a test természetes gyógyító erőit felébresszük,
  • az energia rendszert átjárhatóvá tegyük,
  • a tökéletes önismeret elsajátítása
  • önfegyelem gyakorlás
  • és végül feloldjuk a tünetet okozó benső elakadás valódi okát, ami mindig az elmében, és nem a fizikai testben van.