A jógáról

A jóga nyolc ága

Hagyományosan egy guru megköveteli, hogy a gyakorló ezen elvek mentén éljen, mielőtt bármilyen ászanát megtanulna, hogy elkerülje az egó túlértékelését és a sérüléseket.
A jámák és nijamák a jógikus életmód etikai iránymutatásai.

A jógát nem csak akkor gyakorolhatjuk, ha egy ászanát vagy egy mudrát végzünk, hanem akkor is, ha például utazás, munka vagy más tevékenység közben kontrollálhatjuk az érzelmi és gondolati folyamatainkat, ha fékezzük vágyainkat, indulatunkat, félelmeinket, közönyösségünket vagy lustaságunkat. Éppen ezért a szellemi gyakorlatok közé tartozik minden olyan belső tudati mozgás, amely a jóga létszemléletét erősíti, például az élet és lét jelenségeinek végig gondolása, valamint a belső megfigyelések, vagy minden olyan belső gondolati és akarati erőfeszítés, amely a tudatfolyamatok minőségi megváltoztatását eredményezheti.

Nijama

2021.05.05

NIJAMA - magatartási szabályok

Szamadhi

2021.05.05

Szamadhi - a bölcsesség legfelsőbb szintje, a valóság megpillantása

Dhjana

2021.05.05

A dhjána (szanszkrit: ध्यान) szó jelentése szemlélődés, mély meditáció. A kifejezés megtalálható a hinduizmusban, a buddhizmusban és a dzsainizmusban is, csekély értelmezési eltéréssel. Ezekben a vallásokban a meditáció gyakorlatát és magasabb rendű tudatállapotot egyaránt jelent, noha a kifejezésnek pontosabb jelentése is van a különböző...

Dharana

2021.05.05

A dhárana (szanszkrit: धारणा, kiejtve: dháraná) a jógában használt fogalom, jelentése: koncentráció. A szó a dhri igei gyökből ered, aminek jelentése: "tartani", "megragadni". A meditáció első fázisa.

Pratjahara

2021.05.05

A Pratyāhāra két szanszkrit szó kombinációja prati- (प्रति-, "ellen" vagy "kontra" előtag) és āhāra (आहार, "hozz közelebb, hozd el")

Pranajama

2021.05.05

PRANAJAMA - a légzés művészete, kiterjesztése

A képek tökéletes külsőt adnak a bejegyzésednek, felkeltve látogatóid figyelmét, hogy rákattintsanak. A bejegyzésed első képe az előnézetben is látható. Egy érdekes kezdőkép növelheti a cikked vonzerejét.

Jama

2021.05.05

JAMA- erkölcsi fegyelem, egyetemes parancsolatok, önuralom